Prison School โรงเรียนคุก

RSS

Prison School หรือ Kangoku Gakuen เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเด็กหนุ่มที่ต้องมาอยู่โรงเรียนสหที่มีนักเรียนทั้งหมด 1026 ที่มีนักเรียนชายเพียง 5 คน นอกนั้นเป็นผู้หญิงหมด ! เรื่องราวเริ่มจาก พวกเด็กหนุ่ม 5 คน แอบไปถ้ำมองนักเรียนหญิง และถูกประธานนักเรียนใต้ดินของโรงเรียนจับได้ ! พวกเค้าจึงถูกตัดสินให้ติดคุกโรงเรียนเป็นเวลา 1 เดือนพร้อมอยู่ในความดูแลของรองประธานนักเรียนสุดเอ็กซ์ ! พวกเค้าจะแหกคุกนี้ได้หรือไม่ร่วมติดตามไปพร้อมพวกเค้าได้ใน Kangoku Gakuen !

3 รายการ

เรียงแบบ: ตาราง  รายการ(เหมาะกับมือถือ) 

เรียงจากเก่าไปใหม่
ต่อหน้า

3 รายการ

เรียงแบบ: ตาราง  รายการ(เหมาะกับมือถือ) 

เรียงจากเก่าไปใหม่
ต่อหน้า